Aanvraag voor herstelling ter plaatse bij de klant

Enkel de Panasonic schermen met een diameter van 37" of groter komen hiervoor in aanmerking

Voor alle inlichtingen betreffende deze herstellingen kunt u bellen op het nummer 02/465 33 10

Herstellingen ter plaatse bij de klant, worden enkel uitgevoerd op aanvraag en via het hieronder vermelde formulier.

Het is van het grootste belang de gegevens van de klant, alsook type en serienummer van het toestel duidelijk te vermelden. Graag ook een zeer volledige omschrijving van de vastgestelde fout. Uw klant zal binnen 24 uur worden gecontacteerd voor de bijkomende afspraken.

Voor toestellen onder waarborg zullen onderdelen, uurloon en verplaatsing woorden aangerekend volgens de modaliteiten van de desbetreffende waarborg VIERA voor de Panasonic producten. De toestellen genieten van een waarborg van 2 jaar vanaf de aankoopdatum.