Voor een perfecte integratie

Gedurende meer dan 85 jaar en generaties van producten, heeft Bang & Olufsen een enorme ervaring opgedaan, niet alleen wat de kwaliteit van beeld en klank betreft, maar ook met de uitbreiding van installaties. Via het BeoLink Concept biedt Bang & Olufsen de beste oplossing om beeld en klank in de ganse woning te verspreiden.

V.T.S. heeft meer dan 25 jaar ervaring met de Bang & Olufsen installaties en het BeoLink Concept. Wij zijn dan ook in staat alle installaties te realiseren en om te bouwen, kalbleringswerken uit te voeren … . Elke wens van de klant wordt nauwkeurig onderzocht.

Tegenwoordig worden de uitgevoerd installaties van V.T.S. beschouwd als referentiemodellen. Installaties werden vergroot en/of aangepast zonder dat er sporen van de werken zichtbaar achterblijven. En als onze klanten tevreden zijn, zijn ook de architecten, de verdelers en de installateurs tevreden!

In sterke samenwerking met de professionelen in de sector is het objectief van V.T.S. om de klant te geven wat hij verwacht van zijn Bang & Olufsen installatie: uitmuntendheid. V.T.S., als officieel Service Center van Bang & Olufsen, biedt u zijn kunde en service aan om dit alles te realiseren.

De studie

In nauwe samenwerking met onze partners (verdelers, architecten, …) en de klant :

 • wordt een eerst bezoek ter plaatse gedaan om de wensen van de klant te onderzoeken
 • we controleren de bestaande installatie (indien aanwezig)
 • er worden duidelijke afspraken gemaakt aangaande uitvoering en tijdstip van de werken
 • duidelijke informatie wordt verstrekt op de vragen van de klant en de eventuele partners

Het bestek

Het bestek wordt afgeleverd aan de eindklant indien deze rechtstreeks samenwerkt met V.T.S.

Moet het bestek worden opgemaakt in opdracht van de partner, dan dient de eindklant zicht te wenden tot zijn verdeler voor de prijsopgave. In dergelijk geval wordt er geen prijs aan de eindklant door V.T.S. zelf afgegeven, uitgezonderd op speciaal verzoek van die verdeler.

 • In het bestek worden de verplaatsingskosten, uurlonen, kabels en toebehoren vermeld; noodzakelijk voor de uitvoering van het project.
 • Het bestek omvat NOOIT de prijzen van de Bang & Olufsen producten.
 • Bij aanvaarding van het bestek worden geen bestekkosten aangerekend. Bij weigering wordt een forfait van € 100.00 + BTW gefactureerd.

De uitvoering

 • De installatie van de Bang & Olufsen producten, BeoLink en/of BeoSystem vereist minimaal twee techniekers. Enkel op deze wijze kunnen we een perfecte afwerking van de verschillende fazen van een project garanderen.
 • De aanvangsdatum van de werken wordt in overleg en bij akkoord van de eindklant en de partner bepaald.
 • Van zodra de werken zijn beëindigd wordt de afwerking van het project gezamenlijk met de eindklant en de partner in overleg afgeleverd.
 • De waarborg van V.T.S. voor een nieuwe installatie (of een gedeelte ervan) is twee jaar op uurloon en onderdelen. Verplaatsing maakt geen deel uit van de waarborg.
 • V.T.S. is de enige die mag tussenkomen bij eventuele problemen gedurende de waarborgperiode van 2 jaar. Ingrepen door derden valt buiten de verantwoordelijkheid van V.T.S. en geen enkele factuur door derden dienaangaande zal door V.T.S. worden aanvaard of betaald.