Specifieke voorwaarden: B&O pickup & return aanvraag

RMA nummer

Er is altijd een RMA nummer verplicht om een reparatie aan te vragen. De reparatie aanvraag geschiedt middels het volledig invullen van het aanvraag formulier. Het ontbreken van een RMA nummer kan leiden tot vertraging van de reparatie, of weigering van de reparatie. Bij alle correspondentie dient het RMA nummer vermeld te worden.

Garantie

Elke reparatie van VTS heeft 6 maanden garantie. Deze garantie heeft betrekking op het vervangen onderdeel. Indien hetzelfde onderdeel binnen een periode van 6 maanden weer defect raakt, dan wordt deze kosteloos vervangen. Betreft het echter een ander defect onderdeel dan zal dit als een nieuwe reparatie worden behandeld.

Werkzaamheden

De Pick-up & Return service is van toepassing op het aangemelde apparaat en betreffen de volgende activiteiten:

  • het de-installeren van het product bij de klant thuis
  • zorgvuldig transport naar de werkplaats voor reparatie alsook het terugbezorgen van het apparaat
  • het opnieuw installeren van het gerepareerde product op de oorspronkelijke locatie bij de klant thuis

Offerte

Voor buiten-garantie opdrachten ontvangt de dealer een offerte ter goedkeuring vanuit VTS. Na acceptatie van de offerte/prijsopgave kan het reparatieproces in gang worden gezet. Naar aanleiding van de geselecteerde reparatie limiet op het aanvraagformulier zal VTS wel of geen offerte opmaken. Indien de reparatiekosten onder de geselecteerde limiet blijven dan zal VTS de reparatie zo spoedig mogelijk uitvoeren. De reparatiedetails worden na de reparatie te allen tijden gecommuniceerd aan de opdrachtgever.

Onderzoekskosten

De onderzoekskosten bedragen €58,80 per product indien VTS geen defect constateert op het aangeboden product. Dit geldt tevens wanneer een offerte wordt afgewezen. Hiernaast zal VTS eveneens Transportkosten in rekening brengen. Voor Pickup & Return bedragen de Transportkosten 150,00 Euro ex BTW.

Looptijd offerte

Indien er na 3 weken geen reactie is ontvangen op een offerte dan behoudt VTS het recht om opslagkosten door te berekenen aan de dealer.