Specifieke voorwaarden: B&O field Service

RMA nummer

Er is altijd een RMA nummer verplicht om een Field Service aan te vragen. De Field Service aanvraag geschiedt middels het volledig invullen van het aanvraagformulier. Het ontbreken van een RMA nummer kan leiden tot vertraging van de fieldservice, of weigering van de Field Service. Bij alle correspondentie dient het RMA nummer vermeld te worden.

Weigering

VTS behoudt het recht om een aanvraag te weigeren op basis van onvoldoende of onvolledige informatie. De weigering van de aanvraag wordt per email bevestigd aan de aanvrager.

Field Service producten

Producten die minimaal in aanmerking komen voor Field Service via VTS :

  • TV producten van 40-inch en groter
  • BeoLab 5 Luidsprekers
  • BeoMaster 5 in combinatie met BeoSound 5 wanneer het een Link probleem betreft.

Indien het bij de aanvraag al bekend is dat de BeoMaster 5 defect is dan zal een Field Service niet wenselijk zijn aangezien de reparatie van de BeoMaster 5 het best kan worden uitgevoerd in een ESD-veilige werkplaats.

Externe oorzaak

Indien de oorzaak van het probleem te relateren is aan een niet-Bang & Olufsen product (3rd-party product), dan wordt de Bang & Olufsen Dealer door VTS gefactureerd voor wat betreft de kosten van het bezoek.

Bekabeling

Wanneer tijdens een Field Service bezoek blijkt dat de klachten worden veroorzaakt doordat er bekabeling is gebruikt welke niet door Bang & Olufsen is geadviseerd dan mag de service engineer het bezoek staken en de opdracht beëindigen. VTS zal in dat geval zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever/B&O dealer.

Gekende problemen en/of software problematiek

Indien er een aanvraag tot Field Service wordt ontvangen dan wordt gecontroleerd of de aangegeven klacht eventueel gekend is bij Bang & Olufsen en of Bang & Olufsen een oplossing heeft. Indien een klacht gekend is bij Bang & Olufsen, en men op BeoWise informeert dat er een (software) oplossing in de maak is, dan heeft een Field Service bezoek geen zin en kan om die reden uitgesteld of afgezegd worden.

Garantie

Elke Field Service van VTS heeft 6 maanden garantie. Deze garantie heeft betrekking op het vervangen onderdeel. Indien hetzelfde onderdeel binnen een periode van 6 maanden weer defect raakt, dan wordt deze kosteloos vervangen. Betreft het echter een ander defect onderdeel dan zal dit als een nieuwe reparatie worden behandeld.

Onderzoekskosten

De onderzoekskosten bedragen €58,80 per product indien VTS geen defect constateert op het aangemelde product. Hiernaast worden dan eveneens de voorrijkosten in rekening gebracht.

Verkeerde instellingen

Wanneer tijdens het Field Service bezoek blijkt dat de klachten zijn te herleiden naar een verkeerde instelling welke de Bang & Olufsen Dealer in eerste instantie correct had moeten uitvoeren, dan factureert VTS de kosten van het bezoek aan de Bang & Olufsen Dealer.

Additionele klachten

Mocht tijdens het Field Service Bezoek blijken dat er nog een additionele klacht wordt aangedragen door de eindgebruiker, en hier is niet eerder over geïnformeerd via het VTS aanvraagformulier, dan dient de service engineer de eindgebruiker te verzoeken om een nieuwe afspraak via de Bang & Olufsen Dealer aan te vragen aangezien er geen tijd voor is ingepland alsook geen correcte voorbereiden heeft kunnen plaatsvinden.

Buiten garantie field service

Mocht een Dealer een fieldservice bezoek willen aanmelden voor een apparaat waarbij de garantie al verlopen is dan dient er vooraf een offerte aangevraagd te worden bij VTS. Pas na goedkeuring van deze offerte zal tot een Field Repair worden overgegaan.